No. K.P Baharu atau Paspot :

Sekiranya memasukkan No. K.P. baharu, masukkan dalam bentuk XXXXXX-XX-XXXX (termasuk tanda sengkang '-')